Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vimmerby industriarv

Kalmar läns museum har genomfört en inventering av Vimmerby kommuns industriarv.

Inventeringen ingår i en kartläggning av Kalmar läns industrihistoria som gjordes i samarbete mellan Kalmar läns museum och hembygdsföreningarna år 2001, inom ramen för det s.k. Industriarvsprojektet, som bedrevs av Länsstyrelsen, Regionförbundet och Kalmar läns museum.

Inventeringen syftar till att beskriva Vimmerby kommuns kulturhistoriskt viktigaste industrimiljöer, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och kulturmiljövärden. Inventeringen vill även visa på olika möjligheter att tillvarata och utveckla dessa miljöer.