Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv Höder

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Kv Höder, den 29 april 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 14 oktober 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,3 kilometer öster om Vimmerby centrum, i anslutning till bostadskvarteret Höder.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.