Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Pistolsmeden 2 och 3 den 15 oktober 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 14 november 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet har en area av cirka 2700 m² och ligger längs med Storgatan, Bondegatan går sydväst om området. Det är 600 meter till Stora Torget.

Detaljplanens syfte

Trycket på bostäder i centrala Vimmerby har ökat och det finns få bostadstomter lediga att bygga på. Syftet med detaljplanen för Pistolsmeden 2 och 3 är att förtäta området och möjliggöra ett nytt flerbostadshus i tre våningar. Det ska även tillåtas att ha omsorgsboende (vård) i bottenvåningen. Genom förtätningen kommer den idag tomma tomten bättre integreras med intilliggande bebyggelse.