Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för individ- och familjeomsorg och för att personer som är äldre eller som har funktionsnedsättning får omsorg.

Nämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare och sammanträder cirka 10 gånger per år.

Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.Eva Berglund (S) är socialnämndens ordförande, vice ordförande är Lars Sandberg (C) och andre vice ordförande Anders Brunegård (KD).

Socialnämndens ansvarsområde

Socialnämndens ansvarsområde är i stora drag:

 • Vård och omsorg i hemmet (hemtjänst)
 • Vård- och omsorgsboenden
 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning, bland annat insatserna gruppbostad, daglig verksamhet och personlig assistans
 • Anhörigstöd
 • Hemsjukvård
 • Stöd till barn, ungdomar och familjer
 • Ekonomiskt bistånd och budgetrådgivning
 • Familjerätt och familjerådgivning
 • Socialpsykiatri och beroendevård
 • Samordning av kommunens mottagande av flyktingar
 • Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Stora delar av socialnämndens verksamhet styrs av lagar. I första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).