Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Föreningsarkiv

Har du gamla föreningspapper som du inte vet var du ska göra av? Är du medlem i en förening som håller på att "växa ur huset" eller som ska lägga ner sin verksamhet? Då är du välkommen att lämna in dina handlingar till föreningsarkivet.

Vi tar emot handlingar från både aktiva och avslutade föreningar.

Föreningsarkivet är en fristående del av kommunarkivet som skapats speciellt för olika enskilda arkiv, till exempel föreningar och andra folkrörelser. Här har alla kommunens föreningar möjlighet att lämna in sina handlingar för förtecknande och bevarande. Vi tar även emot gårds- och byarkiv, privata arkiv och, i mån av plats, även näringslivsarkiv.

De arkiv som förvaras i föreningsarkivet innehåller enskilda handlingar. De är alltså inte allmänna, som de kommunala handlingarna, och de enskilda (privata) arkiven omfattas inte av arkivlagens bestämmelser.

Observera att Föreningsarkivet är tillgängligt efter bokning per telefon eller via e-post!

Regler för Föreningsarkivet

  • Alla föreningar i Vimmerby kommun har möjlighet att lämna in sina handlingar för arkivering.
  • Förvaringen är kostnadsfri.
  • Aktiva föreningars medlemmar har alltid tillgång till sina handlingar under arkivets öppettider. Kravet för att få tillgång till föreningens handlingar är att besökaren kan visa upp någon form av giltigt medlemsbevis.
  • För att en ickemedlem ska få tillgång till en verksam förenings handlingar krävs fullmakt från någon i styrelsen.
  • Avslutade föreningars handlingar övergår i kommunal ägo. Därefter är de tillgängliga för forskning - om inget annat överenskommit.
  • Som besökare kan du sitta och arbeta i vårt forskarrum.
  • Arkivet hålls alltid låst om ingen är där.
  • Rensning, gallring och paketering i arkivkartonger ska utföras av den som lämnar in handlingarna. Föreningsarkivets personal kan ge hjälp och råd om så önskas.
  • Material för förvaring av handlingarna (kartonger och omslag) får du via föreningsarkivets personal.
  • Arkivhandlingar som är skadade av fukt eller mögel kan kräva sanering och får inte lämnas till föreningsarkivet utan att materialet blivit kontrollerat av konservator. Om du är osäker – kontakta föreningsarkivets personal.