Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Starta en livsmedelsverksamhet

Bild på kanelbullar

Vill du starta en livsmedelsverksamhet måste du lämna in en anmälan om registrering till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller även dig som tar över en verksamhet eller ska förändra din verksamhet. Vissa verksamheter behöver ansöka om godkännande för att få starta.

Så registrerar du din verksamhet

Alla livsmedelsverksamheter, som restauranger och butiker, ska registreras innan de startar. Det gäller även vid ägarbyte eller stora förändringar. Det är viktigt att du registrerar din livsmedelsverksamhet, annars kan det bli aktuellt med sanktionsavgift.

Du registrerar din livsmedelsverksamhet digitalt via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Registrera din livsmedelsverksamhet digitalt via vår e-tjänst  (du länkas vidare till e-tjänsten som finns hos Hultsfreds kommun)

Du kan också registrera din verksamhet genom att fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning”. Blanketten hittar du längre ned på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tänk på att det går snabbare att handlägga en komplett ifylld anmälan än när det saknas information.

Du måste lämna in anmälan om registrering till miljö- och byggnadsförvaltningen minst två veckor innan du tänker starta. Även om du inte hunnit få något beslut från oss får du starta verksamheten två veckor efter att anmälan kommit in.

Om du startar en verksamhet utan att registrera

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att registrera den hos miljö- och byggnadsförvaltningen kommer du att få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften baseras på verksamhetens årsomsättning och varierar från 5 000 kronor upp till 75 000 kronor.

Så ansöker du om godkännande

Vissa verksamheter ska istället för registrering ansöka om godkännande innan de får starta. Det gäller verksamheter som hanterar råa animaliska livsmedel och inte säljer direkt till konsument. Det kan till exempel vara slakterier, mejerier och charkuterier. De måste genomgå en förprövning och få ett godkännande. Ansökan om godkännande gör du till Livsmedelsverket.

Registrera företag (Livsmedelsverket)

Avgift för registrering och godkännande

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift på 1 302 kronor. Det motsvarar en timmes kontrolltid. Ska du starta en verksamhet som måste få ett godkännande innan den öppnar tar Livsmedelsverket ut en avgift som motsvarar en årlig kontrollavgift.

Avgifter för livsmedelsverksamheter

Vad är en livsmedelsverksamhet?

Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat:

  • restauranger
  • caféer
  • skol- och äldreomsorgskök
  • matbutiker
  • torghandlare
  • importörer
  • grossister
  • matmäklare

Under vissa förutsättningar kan en verksamhet som bedrivs i ditt eget hem räknas som livsmedelsverksamhet. En viss kontinuitet och organisation krävs för att det ska räknas som en livsmedelsverksamhet.

Är du osäker på om din verksamhet ska vara registrerad eller inte är du välkommen att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.