Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Attefallshus och Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder omfattar uppförande av komplementbyggnader som är maximalt 30 m², tillbyggnad med maximalt 15 m², inredande av ytterligare en bostad och uppförande av ytterligare en takkupa, men max två per byggnad. För att få påbörja dessa åtgärder behöver du göra en anmälan och få startbesked.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om Attefallsåtgärder
  • Förslag till kontrollplan
  • Situationsplan, skala 1:500, där aktuell byggnad eller åtgärd är inritad
  • Planritning, skala 1:100
  • Fasadritningar, skala 1:100
  • Konstruktionshandlingar, skala 1:50

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Du kan själv höra grannen om du vill uppföra åtgärden med ett mindre avstånd än 4,5 meter från fastighetsgränsen. Detta medgivande ska du lämna in skriftligt där grannen skrivit under situationsplanen och fasadritningen.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.