Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fritids, fritidshem

Fritidshem erbjuds för barn i förskoleklass upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år under den skolfria skoldagen och under lov.

Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Det finns plats på fritidshem för alla elever som ansöker. Fritidshemmet finns i anslutning till grundskolan och barnet blir placerat i det fritidshem barnet har sin skolplacering. Avgiften för fritidshem debiteras enligt fastställd taxa.

Fritidsverksamheten är öppen både skoldagar och lov- och studiedagar.

Ansök till fritidshem, ändra uppgifter eller säg upp plats

I vår e-tjänst kan du enkelt och snabbt ansöka om plats i fritidshem för ditt barn. Där kan du också uppdatera schema, säga upp plats, anmäla inkomst och inkomstförändringar.


Behandling av personuppgifter

Du som ansöker om plats i fritidshem, lämnar in schematider och inkomstuppgifter måste lämna vissa personuppgifter om dig och ditt barn. Det är för att vi ska kunna handlägga och administrera dina ärenden.

Under Mer information kan du komma vidare till vår sida om hur vi behandlar dina personuppgifter och den rättsliga grunden för det. Där kan du också läsa om dina rättigheter.

Kommunala och fristående fritidshem

Fristående fritidshem kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

Det är kommunen som ansvarar för att det finns fritidshem och för att barn får plats. Kommunen godkänner fristående fritidshem, som huvudsakligen har samma regler som de kommunala. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående fritidshemmen i kommunen.

I Vimmerby kommun finns det kommunala fritidshem och ett fristående fritidshem (Källbacken).

När har fritidshemmen öppet?

Fritidshemmen har öppet måndag - fredag klockan 06.00-18.30, morgon- och kvällstid kan vara förlagd på närliggande förskola.

Avgifter i fritidshemmet

Vimmerby kommun använder maxtaxa inom fritidshemmet. Läs mer i Riktlinjer och regler för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Om ditt barn deltar i annan verksamhet

Om ditt barn är inskrivet i förskola/fritidshem och deltar i verksamhet utanför förskola/fritidshem, kan barnet inte samtidigt ha placeringstid i förskola/fritidshem. Personalen ansvarar inte för barnet då det befinner sig i annan verksamhet. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för barnet under den tid barnet lämnar förskolan/fritidshemmet till det återkommer, oavsett om barnet går själv eller inte.

Vårdnadshavare ska lämna ett skriftligt medgivande om barnet deltar i en aktivitet eller verksamhet utanför fritidshemmet. Använd blanketten Uppehåll i placering på förskola/fritidshem för deltagande i annan verksamhet. Blanketten finns på vår e-tjänstsida.

Avgiftskontroll i fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen retroaktiv avgiftskontroll för familjer som har plats i fritidshem.

Utvecklingsdagar för personal

Fyra gånger per år har fritidshemmen stängt för att personalen ska få möjlighet till gemensamma verksamhets- och kompetensutvecklingsdagar.

Du som har behov av fritidshem för ditt barn under utvecklingsdagen anmäler det till respektive rektor.

Utvecklingsdagar läsåret 2023/2024

Vårterminen 2024 har fritidshemmen utvecklingsdag den 8 januari samt en dag maj eller juni.

Datum för utvecklingsdagen i maj/juni varierar mellan fritidshemmen. Information om vilket datum som gäller för respektive fritidshem kommer från personalen på fritidshemmet.

Sommarstängt i fritidshemmen

Under semesterperioder kan fritidshemmen ha begränsade öppettider. De barn och och elever som finns i verksamheten erbjuds under den tiden en annan placering