Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gifta sig, borgerlig vigsel

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

Begränsad service för borgerliga vigslar under semestern 2024

Under perioden 13 juni - 12 juli samt 12 - 16 augusti kan vi inte ombesörja bokningar och administration av borgerliga vigslar på grund av semester. Under perioden går det bra att skicka in önskemål som vi behandlar så snart som möjligt när vi är tillbaka. Redan inbokade vigslar förrättas enligt överenskommelse. Vid behov kontakta den vigselförrättare ni tilldelats.

 

Bokning av vigselförrättare och lokal

Kontakta Vimmerby kommun så hjälper vi till att boka, borgerlig vigselförrättare och lokal. Bokningsförfrågan ska göras minst 2 veckor innan önskat datum för vigseln. Bokningsförfrågningar görs i första hand via kommunens formulär på hemsidan eller via e-post för borgerliga vigslar. Besök hos handläggaren ska bokas i förväg.

Har brudparet något speciellt önskemål om vem som ska vara vigselförrättare frågar vi den personen i första hand. Annars blir det den som har tillfälle. Normalt har vigselförrättarna tjänstgöringsplikt dagtid måndag-fredag, men har brudparet önskemål om att ha vigsel på helgdag brukar det gå att ordna.

Boka vigsel

I Vimmerby kommun finns under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 6 särskilt förordnade vigselförrättare:

  • Anders Dahlgren (M)
  • Therese Jigsved
  • Leif Larsson (C)
  • Helen Nilsson (S)
  • Ingela Nilsson Nachtweij
  • Kent Skaate

Vigsel förrättas vanligtvis i rådhussalen i Rådhuset i Vimmerby. Det går även bra att bestämma en annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vi åtar oss inte förnyande av äktenskapslöften.

Uppgifter som behöver lämnas

För att kunna förbereda vigseln behöver vi få in intyg om hindersprövning och intyg om vigsel av brudparet. Blanketter för ansökan om hindersprövning hos Skattemyndigheten hittar ni på deras hemsida.
Papperna ska vara oss tillhanda senast två veckor före vigseln. Därutöver behöver vi uppgifter på fullständiga namn och hemvist på brudparet. Giltig legitimation ska visas för vigselförrättaren före vigselakten.

Vi tar fram vigselprotokoll och vigselbevis som vigselförrättaren skriver under efter förrättad vigsel. Vigselförrättaren skriver även under intyg om vigsel som vi sedan skickar tillbaka till Skatteverket. Efter vigseln får brudparet med sig vigselbevis och vigselprotokoll som de behåller.

För övriga frågor kring intyg och vigsel där den ena parten eller båda är folkbokförda i annat land, kontakta Skatteverket via deras hemsida eller telefon 0771-567 567.

Vittnen och andra gäster

Vigselceremonin ska bevittnas av två vitten som är minst 18 år. Brudparet kan ha egna vittnen. Om brudparet vigs i rådhuset vardagar under kontorstid kan vi oftast hjälpa till med vittnen om behovet finns. Har brudparet egna vittnen, behöver vi namn och adress på vittnena 2 veckor före vigseln. Andra gäster utöver vittnena är också välkomna och för att planera bokning av lokal vill vi gärna att brudparet talar om hur stort sällskapet blir.

Kostnader

Att viga sig borgerligt i Vimmerby kommun kostar 625 kr, inkulsive moms. En separat faktura på avgiften med betalningsvillkor 30 dagar skickas efter vigseln. Är ingen av de som viger sig folkbokförd i Sverige tas avgiften ut innan eller i samband med vigseln.