Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Tobaksfria nikotinprodukter är produkter för konsumtion som innehåller nikotin men inte tobak. Ett exempel på en tobaksfri nikotinprodukt är vitt snus. För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen.

OBS! Elektroniska cigaretter räknas inte som en tobaksfri nikotinprodukt. Om du planerar att sälja både elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter (till exempel vitt snus) behöver du skicka in två olika anmälningar.

Läs mer om anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter”. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till din anmälan ska du också skicka in en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Vill du även sälja tobak? I så fall måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Läs mer på vår sida om försäljning av tobak.

Egenkontrollprogram

Du måste ha ett egenkontrollprogram. Programmet ska beskriva era arbetssätt och rutiner kring försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Du ska till exempel ha rutiner för hur ni kontrollerar kundernas ålder. Programmet ska hjälpa dig och verksamheten att följa reglerna i lagen.

Vi har tagit fram en mall för egenkontrollprogram som du kan använda dig av.

Information och mall för egenkontrollprogram vid tobaksförsäljning

18-årsgräns

Du får bara sälja tobaksfria nikotinprodukter till personer som fyllt 18 år. Därför måste du kontrollera kundens ålder när du säljer tobakfria nikotinprodukter. Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen. Det är även viktigt att ha fungerande rutiner för ålderskontroll.

Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker kommer att lämna över dem till någon som är under 18 år.

Märkning

Alla förpackningar för tobaksfria nikotinprodukter ska ha korrekta hälsovarningar med varningstexter och innehållsdeklarationer. Det är du som säljer som ansvarar för att tobaksfria nikotinprodukter är korrekt märkta.

Reklam och marknadsföring

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara särskilt måttfull och får därför inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföringen får inte heller riktas till eller skildra barn och ungdomar under 25 år. Din verksamhet får inte heller var sponsrad av ett företag som tillverkar eller säljer eller importerar tobaksfria nikotinprodukter.