Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Demokratistugan

Demokratistugan kommer att besöka olika delar av Sverige under 2021. Den kommer till Kalmar län 17-21 november.

Demokratistugan är ett mobilt kunskapcenter och en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin. I oktober kommer den till Kalmar län och där bidrar Vimmerby kommun med fokus på barns rättigheter. I våra åtagande har vi specifikt lyft barnperspektivet som en viktig del och har även representanter med i länets styrgrupp.

I samband med att demokratistugan kommer till Kalmar län kommer flera evenemang att arrangeras inom ramen för demokratin, bland annat Ungdomsdemokrati på landsbygden och bilduställlningen Min röst är min rättighet.