Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Unga och brott

Det är inte så ovanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse, men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Ungdomsvård och ungdomstjänst

Socialförvaltningens Familjeteam arbetar med de ungdomar som är dömda till ungdomsvård eller ungdomstjänst. Den unge får först träffa personal från Familjeteamet i ett inledande samtal för att personalen ska kunna bedöma vilket program som är mest lämpligt utifrån den unges förutsättningar.

Medling vid ungdomsbrott

Medling innebär att den ungdom under 21 år som gjort sig skyldig till ett brott träffar brottsoffret tillsammans med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen. Medling är frivilligt för både brottsoffret och gärningsmannen. Medlingsmöten förbereds och leds av en utbildad medlare.

Sekretess

I offentlighets- och sekretesslagens 26 kap.1 § står: ”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.”