Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skötsel av vissa stadsnära områden
i Vimmerby

Gatukontoret vill bidra till ett vackrare Vimmerby och ett
hållbart samhälle

Vimmerby kommun kommer under sommaren 2020 att ändra skötseln av vissa stadsnära områden i Vimmerby.

Vägkanter som tidigare klippts kontinuerligt kommer att få en förändrad skötsel för att gynna en artrik flora och ett rikt insektsliv. Syftet med förändringen är att skapa en högre biologisk mångfald och att de aktuella områdena ska få en slåtterängskaraktär.

En slåtteräng med sin rika flora kommer att bidra till att försköna vår stad.

På vissa av ytorna finns redan idag en mångfaldig flora som kommer att gynnas av den ändrade skötseln och på andra ytor kan det komma att krävas att det sås in ängsfrön för
att skapa den blomsterprakt och de biologiska värden som eftersträvas.

Givetvis kommer vi att ta hänsyn till trafiksäkerheten och om det bedöms nödvändigt kommer skötseln att återgå till det normala.

Läs mer om Vimmerby kommuns naturvårdsåtgärder och svartpälsbi i länken nedan.