Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Ålhult 3:1 och Ålhult 3:2 i Gullringen, den 26 november. Detaljplanen vann laga kraft den 28 december 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i västra delen av Gullringen, längs Saxekullen, cirka 1 kilometer från centrum. Planområdet omfattar hela den befintliga fördelningsstationen på fastigheten Ålhult 3:2 samt en mindre del av Ålhult 3:1.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny fördelningsstation (transformatorstation) i anslutning till befintlig station längs Saxekullen i Gullringen.