Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Djur som inte är sällskapsdjur

Du behöver ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för att få ha vissa djur inom områden med detaljplan eller områden med fördjupad översiktsplan som har märkts ut i kartbilagan till de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Du behöver tillstånd om du ska hålla:

  • Nötkreatur, häst, åsna, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, till exempel höns eller duvor
  • Giftiga djurarter

Ska du ha en orm som inte är giftig behöver du lämna in en anmälan.

Så ansöker du om tillstånd eller gör en anmälan

Du ansöker om tillstånd eller gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Ansökan eller anmälan om djurhållning inom detaljplanelagt område”. Blanketten och de handlingar som du ska bifoga skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Större djurhållning

Vid större djurhållning, uppfödning eller yrkesmässig verksamhet med hundar, katter, hästar eller andra sällskapsdjur kan du behöva tillstånd av länsstyrelsen.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst (Länsstyrelsen i Kalmar län)

Avgift

För att handlägga din ansökan eller anmälan tar vi ut en avgift enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Avgiftens storlek beror på vilket djur det gäller samt om det är en anmälan eller ansökan.

Om det är en anmälan tar vi ut en avgift som baseras på den tid det tar att handlägga anmälan. Avgift per timme är 1 060 kronor.

Vid en ansökan tar vi ut en avgift på 4 240 kronor om det gäller nötkreatur, häst, åsna, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Gäller din ansökan en giftig djurart tar vi ut en avgift på 6 360 kronor.