Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Krav på dig som säljer tobak

Tobak medför risker för hälsan, både för den som brukar tobaken och för den som exponeras av rök från tobaken. Därför ställer lagen om tobak och liknande produkter höga krav på dig som säljer tobak. Du ska också ge din personal den information och det stöd som de behöver för att kunna följa lagen. Här kan du läsa om några av de regler som du måste följa.

Köparen ska ha fyllt 18 år

Du får inte sälja tobak till någon som inte har fyllt 18 år. Därför måste du kontrollera kundens ålder när du säljer tobak. Ett allmänt råd är att kontrollera ålder på alla som ser ut att vara upp till 25 år gamla. Regeln gäller även vid försäljning genom automat, postorder och liknande. Du ska också se till att det finns en tydlig skylt med information om åldersgräns på tobak på försäljningsstället.

Motverka langning

Du får inte sälja tobak om du misstänker att den kommer att lämnas över till personer som inte har fyllt 18 år.

Lösa cigaretter och små förpackningar får inte säljas

Du får inte sälja lösa cigaretter eller cigarettförpackningar som har färre än 20 cigaretter.

Tobaksvaror ska vara märkta på rätt sätt

Du får inte sälja tobaksvaror som saknar eller har oriktig varningstext eller innehållsdeklaration. Du får heller inte sälja tobaksvaror som ger intryck av att vara mindre skadliga än andra, till exempel genom texter, namn och märken.

Tobaksvarornas förpackningar ska ha texter och bilder som upplyser om hälsoriskerna med tobaksbruk och om rökavvänjning (varningstexter). Det ska också finnas upplysningar om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller eller ger upphov till (innehållsdeklaration), och uppgifter för att identifiera platsen och tiden för tillverkningen av tobaksvaran.

Reklam och marknadsföring är förbjudet

Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är enligt huvudregeln förbjuden. I samband med försäljning av tobaksvaror är det dock tillåtet att ge kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till tobaksbruk. Sådana meddelanden ska du så långt som möjligt placera så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.