Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunal aktivitetsansvar (KAA)

Kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar som bland annat innebär att erbjuda ungdomar som inte går i gymnasiet och som saknar gymnasieexamen någon form av sysselsättning.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. I Vimmerby kommun är det barn- och utbildningsnämnden som ansvar för detta.

Kommunen ska hålla sig informerad om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda ungdomarna individuella åtgärder. Kommunen samlar in uppgifter och för register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Aktivitetsansvaret ska i första hand syfta till att motivera en individ att påbörja eller återuppta en utbildning. Insatserna kan vara att hjälpa till med att hitta en utbildning och skolform som passar, arbetsmarknadsinsatser med praktik eller arbete och sociala stödinsatser.

Aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

  • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder,
  • inte går en utbildning gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning,
  • inte har en gymnasieexamen eller ett anpassat gymnasieskolebevis,
  • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola med godkänt resultat.

Har du frågor är du välkommen att kontakta samordnaren för kommunalt aktivitetsansvar hos kommunen via Vimmerby gymnasium.