Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vanliga frågor om avgifter

Hur mycket betalar jag för min hemtjänst?

Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har.

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift. Den är 2 575 kronor 2024. I högkostnadsskyddet ingår inte dina kostnader för bostad och mat.

Vad händer om jag nte vill lämna uppgifter om min ekonomi?

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär det att du får betala full avgift enligt kommunens taxa, det vill säga 2 575 kronor per månad i år, plus eventuella kostnader till kommunen för bostad och mat.

Hur påverkar sparade pengar min avgift?

Sparade pengar påverkar inte avgiften, men inkomsträntan räknas som inkomst.

När förändras avgiften?

Kommunens taxor ses över inför varje nytt år. Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. När dina inkomster och utgifter ändras förändras avgiften. Kontakta scialförvaltningens administrativa assistenter och meddela ändring av till exempel pension, hyra eller bostadstillägg.

När kommer min räkning?

Faktura skickas månadsvis i efterskott. Den skickas omkring den 30:e varje månad och betalningen ska ha kommit in till kommunen 30 dagar efter att du fått din faktura. Ett exempel; Du får en räkning i slutet av juli för den hjälp du haft under juni. Räkningen ska betaldas senast 30 augusti.

Vad gör jag om jag är missnöjd?

Du kan överklaga beslutet om avgift för till exempel hemtjänst om du är missnöjd. Du får information om hur man överklagar tillsammans med ditt besked om avgift.