Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Viktigt att tänka på när du ansöker om dödsboanmälan

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter en bouppteckning. Du kan ansöka om dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet samt att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. För att kommunen ska kunna utreda om det är möjligt att göra en dödsboanmälan behöver du kontakta våra dödsbohandläggare snarast.

Tänk på

Handläggarna behöver göra ett hembesök i den avlidnes bostad.

  • Lämna bostaden orörd tills handläggaren säger att den kan tömmas.
  • Dödsboets tillgångar ska inte röras förrän utredningen är klar. De ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Om du som dödsbodelägare har skrivit under beställningen av begravningen, är du betalningsansvarig för den. Betalningsansvaret för andra skulder i dödsboet går inte över på dödsbodelägarna.
  • Kontanter ska sättas in på dödsboets bankkonto.
  • Betala inga räkningar.
  • Meddela fordringsägare om vad som hänt och begär anstånd med skulderna tills dödsboets ekonomi är utredd.
  • Be banken att stoppa alla autogirobetalningar som finns knutna till den avlidnes konto. Detta gäller ej försäkringar.