Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Notarius publicus

En Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen och som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter.

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • närvara som vittne i vissa fall.
  • kontrollera lotteridragningar med mer.
  • efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • ta upp förklaringar om förhållandn av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • bekräfta att någon är behörigh att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Om det behövs kan Länsstyrelsen förordna en eller flera ersättare för notarius publicus (biträdande notarius publicus). Biträdande notarius publicus tjänstgör när notarius publicus är ledig eller förhindrad att tjänstgöra.