Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Vimmerby kommun har lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna gäller utöver de bestämmelser som finns i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

I föreskrifterna kan du läsa om:

 • Avloppsanordning och annan toalett än WC
 • Djurhållning
 • Tomgångskörning
 • Spridning av gödsel
 • Skydd för ytvattentäkt och grundvattentäkt
 • Värmepumpar
 • Eldning
 • Ansökan eller anmälan
 • Sanktioner
 • Dispens
 • Avgifter

Kommunfullmäktige antog de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö den 29 februari 2016 § 39.