Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Parkeringsanmärkning - bestrida

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den.
Det är Polisen som hanterar bestridandet av parkeringsanmärkningar.
Ditt bestridande måste ha kommit in till Polisen senast sex månader efter att du betalat avgiften, eller då Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för att driva in den.

Mer information om hur du bestrider eller överklagar en parkeringsanmärkning hittar du här på Polisens hemsida

Transportstyrelsen sköter administrationen av de parkeringsanmärkningar (felparkeringsavgifter) som är utfärdade på kommunens gator och parkeringar.

Transportstyrelsen bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden, skickar ut inbetalningskort och påminnelser samt överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Betalning ska ske till Transportstyrelsen på bg 5051-6905.
Ange ärendenr/OCR enligt info på parkeringsanmärkningen.

Mer information om parkeringsanmärkning och hur du betalar avgiften hittar du på Transportstyrelsens hemsida.