Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Så gör du med ditt avfall

När du hanterar livsmedel uppstår sopor, det vill säga, avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt är det viktigt att du hanterar avfallet på rätt sätt.

Det bästa du kan göra är att minimera den mängd avfall som uppstår. För det avfall som ändå uppstår är det viktigt att du källsorterar så mycket som möjligt. I vår broschyr "Du som hanterar livsmedel - så gör du med ditt avfall" kan du läsa om hur du ska hantera dessa typer av avfallsslag:

  • Förpackningar och returpapper
  • Matavfall
  • Fettavfall
  • Farligt avfall
  • Brännbart restavfall

Alla sorters avfall finns inte med i broschyren. Du måste själv kolla upp vad som gäller för övriga avfallsslag eftersom du är ansvarig för sorteringen.

Broschyren "Du som hanterar livsmedel - så gör du med ditt avfall". Pdf, 268 kB.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Du som driver en livsmedelsverksamhet är skyldig att sortera ut vissa typer av avfall. Det gäller förpackningar av papper, plast, glas och metall men även returpapper och tidningar.

Dessa olika typer av avfall ska du sedan hålla separata och lämna till återvinning. Du ska också sortera ut farligt avfall och lämna det för omhändertagande.

Du är skyldig att ha kunskap om avfallet som uppkommer i din verksamhet och om vilka regler som gäller samt att utnyttja möjligheterna till återvinning och återanvändning.