Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gestaltningsprogram Vackra Vimmerby

Vackra Vimmerby är ett gestaltningsprogram. Programmet uttrycker Vimmerby i ett trädgårdsperspektiv där vegetation och materialval framhäver Vimmerby. Vackra Vimmerby ska inspirera alla till att ta hand om och utveckla miljön i Vimmerby.

Gestaltningsprogrammet togs fram för att stärka kommunens attraktionskraft som besöksmål året runt. Men också för att skapa en vacker, hemtrevlig miljö för alla invånare.

Kommunen kommer löpande att verka för att genomföra de förändringar som programmet föreslår. Vilka åtgärder som blir aktuella kan variera från år till år, men tanken är att börja med centrumdelen och stadens entréer. Därefter ska man jobba sig inifrån centrum och ut. Allt detta under en tioårsperiod.

Så togs programmet fram

Projektet Vackra Vimmerby startade i mars 2011. Kommunstyrelsen tog då ett beslut om att arbeta vidare med möjligheten att skapa ett vackrare Vimmerby. Under två år fick flera arkitektbyråer lämna in en intresseanmälan till projektet. De fick också lämna förslag på hur Vimmerby kan bli vackrare. I juni 2013 visades tre förslag för kommunstyrelsen. Även invånarna fick ta del av förslagen och tycka till om dem.

Det blev Tengbom AB som fick uppdraget att ta fram ett förslag på gestaltningsprogram för Vackra Vimmerby. De startade arbete under våren 2014. Under arbetet har de gett invånarna i Vimmerby möjligheten att bidra med sina åsikter. Bland annat anordnade de gemensamma gåturer i staden och öppet hus.

I början av 2015 presenterade de ett förslag till program som invånarna fick tycka till om. Intresset för att tycka till om Vackra Vimmerby var stort. En del av de synpunkter som kom in ledde till revideringar i gestaltningsprogrammet.

Den 22 juni 2015 blev gestaltningsprogrammet för Vackra Vimmerby antaget av kommunfullmäktige.