Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen och deras uppgift är att samordna och bereda ärenden av kommunövergripande karaktär inom ekonomi.

Vi har kompetens inom hela det ekonomiska området; budget, redovisning och finans. Ekonomiavdelningen ger också service, råd och stöd till de andra förvaltningarna.Vi har hand om kommunens pengar och arbetar med finansieringsfrågor, betalningsövervakning, kort- och långsiktig ekonomisk planering, ekonomiska utredningar, bokföring, fakturabehandling, redovisning, bokslut och årsredovisningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar.

Ekonomiavdelningen ansvarar också för kommunens ekonomiska redovisning och tillsammans med ekonomichefen sammanställs här förslag till årsbudget, prognos, delårsbokslut samt årsbokslut.