Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Upphävande av del av detaljplan för Vimmerby 3:6

Kommunfullmäktige beslutade att upphäva del av detaljplan för Vimmerby 3:6 den 26 juni 2023. Upphävandet vann laga kraft den 21 juli 2023.

Upphävandets läge

Området är beläget i sydvästra Vimmerby i anslutning till Ceosvallen.

Upphävandets syfte

Syftet med upphävandet är att möjliggöra försäljning av kommunal mark och efterföljande prövning av bygglov för närliggande verksamhets utvecklingsbehov.

Försäljning av kommunal mark och framtida bygglovsprövning är inte en del av processen för upphävandet.