Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barn och demokrati

Ung flicka med målarfärg på händerna formar sina händer som ett hjärta

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och år 2020 blev den svensk lag. Under demokratiåret har Vimmerby kommun speciellt fokus på barns rättigheter.

Astrid Lindgren föregrep Barnkonventionen med ungefär 50 år genom sitt författarskap i vilket hon ständigt förde barnens talan. Astrid Lindgrens koppling till Vimmerby gör kommunen unik i barnrättsfrågor.

Under demokratiåret har Vimmerby kommun ansvaret för barnperspektivet och sitter med i arbetsgruppen.

Exempel på aktiviteter under demokratiåret med fokus på barnperspektivet:

  • Flera digitala sändningar om Vimmerby som nod för barn och ungdomsdemokrati inklusive panelsamtal.
  • Fotoprojekt i samverkan med skolor.
  • Föreläsning om ungdomsinflytande på landsbygden.
  • Vimmerby kommun fortsätter att genomföra arbete inom ramen för Globträdet, det internationella nätverket med syfte att genom goda demokratiska mötesplatser främja barn och ungdomars rättigheter i enlighet med de 54 artiklarna i Barnkonventionen.