Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande.

Modersmålsundervisning i grundskolan och anpassade grundskolan

Elever i grundskolan och anpassade grundskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om

 • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
 • eleven använder språket dagligen i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om

 • det finns minst fem elever har rätt till undervisning i språket
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

I förskolan och förskoleklassen ska barn och elever med annat modersmål än svenska få möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma
 • eleven har goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Nationella minorietsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Språket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk hemma. Till skillnad från i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer måste eleven däremot ha goda kunskaper i minoritetsspråket.

De nationella minorietsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan om modersmålundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskolan görs i vår e-tjänst.