Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan 0884-P392 för del av Vimmerby 3:6 och 3:313

Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:6 och 3:313 är antagen och har vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden antog planen den 14 december 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2017.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 1 km sydväst om Vimmerby centrum. Området begränsas i öster av Södra Ringleden, i söder av Fönstergatan, i väster av en mindre skogsdunge och i norr av fotbollsanläggningen Ceosvallen. Ändringen av detaljplanen sker i planens östra del.

Detaljplanens syfte

Tillägget av detaljplanen syftar till att minska prickmarken till sex meter samt ta bort n2 bestämmelsen på kvartersmarken, denna förändring ska möjliggöra bättre användning och nyttjande av kvartersmarken. Den underliggande detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde som kan inrymma lättare industrier, handel och hantverk.