Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Separation och skilsmässa

Vi kan ge er rådgivning och stöd för barnets bästa vid separation. Det kan till exempel handla om att hålla i samarbetssamtal, få hjälp att skriva avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor eller enskild rådgivning till dig som är förälder.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar har svårt att enas om barnets bästa kan ni få hjälp med ett samarbetssamtal, istället för att gå till domstol.

I samtalen får ni stöd i att komma överens kring frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Målet är att ni som föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta om ert barn. Det är barnets bästa och behov som är i fokus för samtalen.

Fakta om frivilliga samarbetssamtal

  • Samarbetssamtalen är kostnadsfria.
  • Samtalsledarna  har ingen rätt att fatta beslut utan ska stödja er i att utifrån barnets bästa komma överens.
  • Alla samtalen sker under sekretess. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.
  • Samtalen är strukturerade för att kunna nå fram till gemensamma överenskommelser.
  • Samtalsledarna kan hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Överenskommelse

När ni varit på samarbetssamtal och är överens kan vi hjälpa till att göra en överenskommelse. Där hjälps ni åt att reglera frågor kring vårdnad och umgänge. Överenskommelsen kan skrivas ned för att ge struktur i ert gemensamma föräldraansvar.

Avtal

Det finns även möjlighet att skriva avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtal ska gälla krävs att det godkänts av socialnämnden. Socialnämnden ska avgöra om överenskommelsen är till barnets bästa. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

Enskild rådgivning

Du kan också få enskild rådgivning av oss utifrån din egen situation.