Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hälso- och sjukvård i kommunen - ansvarsfördelning mellan Vimmerby kommun och Region Kalmar län

Socialförvaltningen kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar din hälsocentral. Det är alltid regionen som ansvarar för läkarinsatser.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård om du:

  • bor inom boendeformen vård- och omsorgsboende eller har en korttidsplats utifrån beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
  • bor inom boendeformen bostad med särskild service, en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • har dagverksamhet SoL eller daglig verksamhet LSS
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av habilitering och/eller rehabilitering.
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av hembesök/hemsjukvård utifrån en gemensam bedömning av region Kalmar län och kommunen.

Hur får man hemsjukvård?

Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av sjukvård i det egna hemmet. Behov av hemsjukvård uppmärksammas av regionen. Inskrivning i hemsjukvården sker genom samordnad vårdplanering (SIP), tillsammans med dig och/eller närstående. Hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt.

Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Hembesök

Kommunens sjuksköterska utför även enstaka hembesök på uppdrag av regionen.

Avgifter

För till exempel intyg och hembesök av sjuksköterska tar Vimmerby kommun ut en avgift.