Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Biltvätt

Bil som tvättas i en biltvättsanläggning

Att du tvättar bilen på rätt sätt är viktigt för vår miljö och vårt vatten. Tvätta alltid bilen i en biltvättsanläggning, inte på gatan eller garageuppfarten.

Tvättvattnet från bilen innehåller ämnen som är skadliga för vår miljö. Det innehåller bland annat olja, giftiga tungmetaller, asfalt, däckrester och olika kemikalier.

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten så finns det en risk att tvättvattnet rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag via dagvattenbrunnarna. Det förorenade tvättvattnet kan skada djur och växter som lever i vattnet men även försämra vårt dricksvatten och badvatten.

Därför ska du alltid tvätta bilen i en biltvättsanläggning. Biltvättsanläggningar har reningsverk och oljeavskiljare som renar vattnet från de skadliga ämnena. Vattnet leds sedan vidare till kommunens avloppsreningsverk. Att tvätta bilen i en biltvättsanläggning och välja miljömärkta bilvårdsprodukter är ett enkelt sätt att göra en stor insats för vår miljö.