Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott infördes den 1 mars 2016 efter beslut i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet ersätter den tidigare presidieberedningen.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.