Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Motordrivna anordningar

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på motordrivna anordningar för att se till att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Det kan röra sig om olika typer av tillsyn och här beskriver vi besiktningar av motordrivna anordningar.

Om du har en hiss eller annan motordriven anordning ska du se till att den blir kontrollerad och besiktigad för att säkerställa att den fungerar som den ska och inte har några brister. Denna kontroll ska utföras av en certifierad sakkunnig kontrollant. Visar det sig att protokollet har brister så får miljö- och byggnadsförvaltningen en kopia för kännedom.

Vårt uppdrag är att se till att fastighetsägaren uppfyller de skyldigheter som finns i lagstiftningen för att trygga säkerheten vid användning av anordningen.

Kontrollintervall

Hur ofta en motordriven anordning ska kontrolleras beror på vad det är för typ av anordning. I förordningen om hissar och andra motordrivna anordningar, kan du läsa om de olika anordningarnas intervaller. Här är de vanligaste intervallerna:

  1. Hissar - 2 år
  2. Linbanor - 1 år, mer omfattande besiktningar vart 5:e år
  3. Portar - 2 år

Fler kontrollintervaller och mer information finns i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.