Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ansöka om hemtjänst, trygghetslarm eller vård- och omsorgsboende

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd i olika former från kommunens socialtjänst. Det är ditt behov, inte din ålder, som avgör vilka insatser som kan behövas.

Du kan enkelt ansöka om hemtjänst, trygghetslarm eller vård- och omsorgsboende via vår e-tjänst. I hemtjänst ingår till exempel matdistribution, personlig omvårdnad och städning.

Du kan också välja att använda vår ansökningsblankett eller att göra en muntlig ansökan.

Ansök genom vår e-tjänst

En fördel med att ansöka via e-tjänsten är att du då kan följa ditt ärende på ett enkelt sätt.
Du behöver ett mobilt bank-ID eller bank-ID för att ansöka denna väg.

Länk till e-tjänsten


Ansökningsblankett

Ansökan - blankett Pdf, 140 kB.


Om du vill ha hjälp av en anhörig med din ansökan

Om du själv inte kan ansöka så kan en anhörig/närstående ansöka åt dig. Då behöver du
fylla i ett skriftligt godkännande, en fullmakt. Den ifyllda fullmakten skickar du till Vimmerby kommun, socialförvaltningen, Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta, 598 81 Vimmerby.

Blanketten fullmakt Pdf, 128 kB.


Mer information eller muntlig ansökan

Välkommen att kontakta våra biståndshandläggare! Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.


Utredning, bedömning och beslut

När du ansöker om hjälp som hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende kommer du och biståndshandläggaren överens om att träffas, gärna hemma hos dig. Du bestämmer om du vill att någon mer ska vara med, till exempel en anhörig eller vän.

Vid hembesöket behöver handläggaren få veta mer om din situation. Viktiga frågor är till exempel vad du har svårt att klara själv hemma och vilken hjälp du behöver. Utifrån det du berättar gör handläggaren en utredning som leder till ett beslut. Du får sedan ett skriftligt svar, oftast inom några dagar.

Om du sedan behöver mer eller mindre hemtjänst är det biståndshandläggaren som du ska kontakta.


Överklaga ett beslut

Om du inte får det du ansökt om finns det möjlighet att överklaga. Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare. Behöver du hjälp med din överklagan så be handläggaren som fattat beslut om hjälp.