Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Kv Graniten"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Kv Graniten, den 25 februari 2019. Detaljplanen vann laga kraft 29 mars 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum i anslutning till bostadskvarteret Graniten.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse. Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.