Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Försäljning av elektroniska cigaretter

För att få sälja elektroniska cigaretter/e-cigg/vapes och påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Du kan också behöva ansöka om tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter hos länsstyrelsen.

OBS! Elektroniska cigaretter räknas inte som en tobaksfri nikotinprodukt. Om du planerar att sälja både elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter (till exempel vitt snus) behöver du skicka in två olika anmälningar.

Läs mer om anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Nytt: Försäljning av e-cigaretter kan kräva tillstånd

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser om försäljning av e-vätskor och e-cigaretter. Vissa e-vätskor med en högre halt nikotin kräver ett särskilt tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter.

Du kan läsa mer om tillståndet i det här informationsbladet från länsstyrelsen.

På länsstyrelsens webbplats finns mer information om överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare”. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till din anmälan ska du också skicka in en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Vill du även sälja tobak? I så fall måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Försäljning av tobak

Egenkontrollprogram

Du måste ha ett egenkontrollprogram. Programmet ska beskriva era arbetssätt och rutiner kring försäljningen av e-cigaretter. Du ska till exempel ha rutiner för hur ni kontrollerar kundernas ålder. Programmet ska hjälpa dig och verksamheten att följa reglerna i lagen.

Vi har tagit fram en mall för egenkontrollprogram som du kan använda dig av.

Information och mall för egenkontrollprogram vid tobaksförsäljning

18-årsgräns

Du får bara sälja e-cigaretter till personer som fyllt 18 år. Därför måste du kontrollera kundens ålder när du säljer e-cigaretter. Du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen. Det är också viktigt att ha fungerande rutiner för ålderskontroll.

Du får inte sälja elektroniska cigaretter till någon som du misstänker kommer att lämna över dem till någon som är under 18 år.

Märkning

Alla förpackningar för e-cigaretter ska ha korrekta hälsovarningar med varningstexter och innehållsdeklarationer. Dessutom ska styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehålla ett informationsblad. Det är du som säljer som ansvarar för att e-cigaretterna är korrekt märkta och att styckförpackningar har ett informationsblad.

Reklam och marknadsföring

Det är i regel förbjudet att marknadsföra och göra reklam för e-cigaretter. Du får bara ge kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället så länge de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk. Sådana meddelanden får inte synas från utsidan av försäljningsstället.