Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Betyg och bedömning

I gymnasiet sätts betyg på varje avslutad kurs och gymnasiearbetet. Om du uppfyller kraven för examen får du efter avslutad gymnasieutbildning ett examensbevis, annars utfärdas ett studiebevis.

Betyg

Betygen i gymnasieskolan sätts efter en nationell betygsskala med sex steg, A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyg sätts på varje avslutad kurs. På gymnasiearbetet sätts enbart betyget E eller F.

Betyget visar vad eleven har uppnått i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Individuell studieplan

Du som studerar på gymnasiet ska ha en individuell studieplan. I studieplanen står vilka kurser du läser, vilka kurser du inte påbörjat än och vilka kurser du avslutat och betyget du fått i de avslutade kurserna.

Mer information om läroplaner, ämnesplaner, betyg i gymnasieskolan hittar på Skolverkets webbplats.

Betyg och betygskopia

Originalbetyget är en värdehandling du får när du slutar skolan. Saknar du kopia på ditt betyg kan vi kopiera eller göra en avskrift. Kontakta Vimmerby gymnasium för beställning av betygskopia/betygsavskrift från gymnasiet.

Kostnader för kopia eller avskrift finns i Taxa för utlämnande av allmänna handlingar.