Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Betyg och bedömning

I gymnasiet sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Om du uppfyller kraven för examen får du efter avslutad gymnasieutbildning ett examensbevis, annars utfärdas ett studiebevis.

Betyg

Betygen i gymnasieskolan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Betyg sätts på varje avslutad kurs. På gymnasiearbetet sätts enbart betyget E eller F.

Betyget visar vad eleven har uppnått i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Individuell studieplan

Du som studerar på gymnasiet ska ha en individuell studieplan. I studieplanen står vilka kurser du läser, vilka kurser du inte påbörjat än och vilka kurser du avslutat och betyget du fått i de avslutade kurserna.

Beställning av betygskopia

Originalbetyget är en värdehandling du får när du slutar gymnasiet. Om du har tappat bort ditt betyg kan du höra av dig till skolan för att få en giltig kopia på betyget. Det gäller ett år efter avslutad skolgång. Därefter får du vända dig till kommunens slutarkiv för beställning av betygskopia eller betygsavskrift.

Både skolan och kommunens slutarkiv tar ut en kostnad för kopia eller avskrift för skolbetyg. Läs mer i Vimmerby kommuns och Sydarkiveras Taxa för utlämnande av allmänna handlingar.