Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet kan påverka människors hälsa och miljön negativt. För att få starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Här kan du läsa om hur du går till väga för att starta en miljöfarlig verksamhet.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Mycket förenklat är en miljöfarlig verksamhet en verksamhet som ger utsläpp till mark, luft eller vatten av olika flytande, fasta eller gasformiga ämnen. Det kan också vara en verksamhet som genom att använda mark, byggnader eller anläggningar kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Därför kan du behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan om du vill starta en miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd eller anmälan?

För att få starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan.

De anläggningar som behöver tillstånd för att få starta kallas för A- eller B-verksamheter. Ska du driva en A-verksamhet söker du tillstånd hos miljödomstolen. Ska du driva en B-verksamheter söker du tillstånd hos länsstyrelsen.

För att få starta andra miljöfarliga verksamheter räcker det med att du gör en anmälan. Dessa verksamheter kallas för C-verksamheter. Ska du starta en C-verksamhet gör du en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan nedan.

Vissa verksamheter är så små att du inte behöver vare sig tillstånd eller anmälan för att få driva dem. Tänk på att samma regler i miljöbalken gäller även för dem. Ska du starta en sådan verksamhet är det bra om du informerar miljö- och byggnadsförvaltningen. Du informerar oss genom att fylla i och skicka in blanketten "Information om miljöfarlig verksamhet". Blanketten hittar du längre ned på sidan.

Du får gärna höra av dig till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen om du ska starta en miljöfarlig verksamhet och är osäker på om du behöver ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan. Information om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan finns även i miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordningen

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet". Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att du måste skicka in anmälan minst sex veckor innan verksamheten får starta.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för tillsynen av nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen av alla A-verksamheter och vissa B-verksamheter.

Vid en inspektion kontrollerar vi hur din verksamhet uppfyller de krav och intentioner som finns i miljöbalken. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier och avfallsprodukter. Det kan också handla om hur ni sköter er egenkontroll eller uppfyller de villkor som getts i samband med tillståndet.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Krav på egenkontroll

Alla A-, B- och C-verksamheter omfattas av kravet på egenkontroll. Egenkontroll är en kontroll du som verksamhetsutövare själv utför av din egen verksamhet.

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Om du ska lägga ned din verksamhet

Du måste lämna in en anmälan om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet. Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten "Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet". Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.