Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Resultat i folkomröstningen 2016

Totalt 6 504 av de 12 248 röstberättigade i kommunen valde att rösta i valet om skolnedläggning.

Nedan följer en sammanställning av hur många röster som respektive alternativ fått:

Alternativ A

Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.

606 röster
9,3 %

Alternativ B

Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och förskola.

5 644 röster
86,65 %

Alternativ C

Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

227 röster
3,5 %

Ogiltiga

36 röster
0,5 %