Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan för Uven 7

Kommunfullmäktige antog ändring av detaljplanen för Uven 7 den 1 mars 2021. Detaljplanen vann laga kraft den 22 november 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby. Området begränsas av Kampgatan i väster och Kungsgatan i söder.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen utöka byggnadshöjden samt ta bort prickmark för att möjliggöra för förtätning med bostäder på kvarteret Uven i centrala Vimmerby.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs av domstolen och detaljplanen vann därför laga kraft 22 november 2021.