Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Om Stadsmuseet Näktergalen

Stadsmuseet Näktergalen är ett kulturhistoriskt museum i Vimmerby. Verksamheten inryms i ett timrat 1700-talshus med ursprungliga och för staden typiska barockmålningar i tak och på väggar.

Interiör Näktergalen

Stadsmuseet Näktergalen arbetar med Vimmerbys kulturarv och samarbetar med institutioner och föreningar. Stadsmuseet Näktergalen ska lyfta fram Vimmerbys lokala historia.

Stadsmuseet Näktergalen är inrymt i ett byggnadsminnesförklarat hus mellan kyrkan och Stora Torget i Vimmerby. Huset byggdes cirka 1740 med timrade väggar i ett plan. Alla rummen fick ett omfattande inredningsmåleri och större delen av de ursprungliga vägg- och takmålningarna finns ännu bevarade. Mantalslängden vittnar om att huset ägts av välbeställda borgare som rådmän, stadsfiskal och lantmätare. I mitten av 1800-talet byggdes huset på med övervåning och kläddes med stående lockpanel.

Under större delen av 1900-talet bedrevs handel i huset som då var reveterat och tämligen oansenligt. 1990 såldes hela kvarteret och rivningslov beviljades för att ge plats åt galleria och lägenheter. Innan rivningen skulle verkställas ville några personer från kulturförvaltningen få tillträde till huset och undersöka väggarna. I en artikel i Vimmerby Tidning 1923 kunde man nämligen läsa att bemålade stockar som antogs komma från den gamla kyrkan, som revs cirka 1850, upptäckts vid en renovering av huset. Man trodde att detta hus, liksom nästan samtliga centralt belägna fastigheter brunnit ner vid den våldsamma stadsbranden 1821, och därför var av senare dato.

Förvåningen och glädjen blev desto större då man efter beslut om friläggning av innertak och väggar upptäckte att huset var fyllt av tak- och väggmålningar. Trots detta ville byggherren som fått rivningslov snarast komma igång med nybyggnation. Även andra röster som förespråkade rivning hördes med motiveringen ”Det finns ju andra 1700-talshus med målningar, vi kan inte spara på allt gammalt”.

Kloka kulturintresserade personer insåg lyckligtvis det sällsynt värdefulla kulturarv som höll på att gå till spillo och såväl Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen som Kalmar läns museum engagerades. Tack vare dessa instanser, Kulturförvaltningen i Vimmerby Kommun, ett stort folkligt stöd och en donation från Astrid Lindgren kunde kvarteret efter många turer förvärvas av Vimmerby kommun och huset renoverades. Invändigt återskapades 1700-talets planlösning och utvändigt återfick huset sin 1800-tals skepnad med gula panelklädda väggar i två våningar. I december 1995 stod kvarteret färdigt och 29 juni 1996 invigdes Museet Näktergalen. 2012 ändrade museet namn till Stadsmuseet Näktergalen. Namnet kommer sig av att huset ligger i kvarteret Näktergalen.

Museet har i uppdrag att bevaka och köpa in äldre föremål och konstverk som har hög kvalitativ status, tillverkade och skapade av skickliga hantverkare och konstnärer med lokal förankring. Det är ett led i att få en så klar och bred bild som möjligt av den verksamhet som har bedrivits i staden och omgivande socknar och bevara det för framtiden.