Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Stöd och information till företag

Här har vi samlat användbara länkar och information om åtgärder som planeras eller har vidtagits för att minska coronavirusets negativa effekter för näringslivet.

När smittan kommer - en vägledning för dig som arbetsgivare

Region Kalmar län har tagit fram en vägledning för dig som arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet. Den senaste versionen gäller från och med 18 maj 2021.

Covid‑19‑lagen och tillsyn

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari 2021. Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till lagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Besök Länsstyrelsens webbplats för att läsa mer om lagen och tillsynen av den. Länsstyrelsen har också information om vad som gäller för butiker, gym och köpcentrum avseende begränsning av antalet besökare.

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en rutin för hur privata utförare kan rapportera sina behov av skyddsutrustning med anledning av covid-19 till Socialstyrelsen.

Kommunens stöd till det lokala näringslivet

Kommunstyrelsen har under pandemin fattat beslut om olika insatser för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset. Om du som företagare behöver stöd eller har frågor om vilka insatser som gjorts är du välkommen att kontakta näringslivsenheten. Det gör du bäst genom att kontakta kommunens växel: 010-356 90 00.

Vimmerby kommun deltar också i initiativet Vimmerby Tillsammans, en gemensam kraftsamling mellan Vimmerby kommun, Företagarna Vimmerby, Vimmerby Handel, Vimmerby Fastighetsklubb och Vimmerby Turistbyrå.

Kommunens tillsyn och kontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan åter komma att genomföra oanmälda tillsyns- och kontrollbesök. Vid besöken följer vi alltid Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Om du är orolig inför vårt besök, prata med inspektören. Vi anpassar besöket så att det känns tryggt för dig.

Föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns information om de tillfälliga smittskyddsåtgärderna som gäller på serveringsställen.

Informationsmaterial att använda under Corona

Genom att informera om coronaviruset kan vi tillsammans hjälpas åt att minska smittspridningen. Vi har därför skapat en sida med informationsmaterial som du kan använda fritt.

Allmänt stöd till företagare

Skatteverket har information om anstånd för företag om betalning av skatt.

Tillväxtverket finns information om vad som gäller för korttidspermittering.

Information om karensavdrag och smittbärarpenning finns på Försäkringskassans hemsida.

Vimmerby Tillsammans

Vimmerby Tillsammans är ett initiativ av Vimmerby kommun, Företagarna Vimmerby, Vimmerby Handel, Vimmerby Fastighetsklubb och Vimmerby . Syftet är aktiv samverkan för att milda effekten av coronapandemin.