Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring i brandskyddet

För att göra ändringar i brandskyddet behöver du göra en anmälan. Dessa ändringar avser en förändring av lokalens totala brandskydd, från en verksamhetsklass till en annan. Men det kan också omfatta ändringar som påverkar utrymningsvägarna i en byggnad.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Anmälan om ändring
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Planritning, skala 1:100
  • Redovisning av vad som är orsaken till ändringen av brandskyddet och på vilket sätt ändringen görs
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning som tydligt redovisar vad som är nytt

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att handlingarna:

  • är underskrivna
  • tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.