Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring i brandskyddet

För att göra ändringar i brandskyddet behöver du göra en anmälan. Dessa ändringar avser en förändring av lokalens totala brandskydd, från en verksamhetsklass till en annan. Men det kan också omfatta ändringar som påverkar utrymningsvägarna i en byggnad.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ska göra din anmälan behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

  • Situationsplan, skala 1:500 (markera aktuell byggnad/byggnadsdel)
  • Planritning, skala 1:100
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar:

  • är underskrivna
  • tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Gör en anmälan

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.