Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förskolan Linnéa i Vimmerby

Förskolan Linnéa i Vimmerby är en fristående förskola som drivs av Unike förskolor AB.

Förskolans mål och inriktning

Vår verksamhet har sin grund i förskolans läroplan, skollagen, Barnkonventionen och Vimmerby kommuns mål och riktlinjer. Vi hämtar inspiration från Reggio Emilias filosofi. Reggio Emilia är ett forskande arbetssätt där barnens val, erfarenheter, tankar och teorier är viktiga.

Vi ser barnen som kompetenta och fokuserar på deras styrkor. Vi har inbjudande miljöer både inomhus och utomhus där vi skapar mötesplatser där barnen möts, leker och lär tillsammans. Vår styrka är projekterande arbetssätt där barnen ges möjlighet att under en längre tid sätt sig i relation till något och fördjupa sig. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Förskolan Linnéa arbetar med åldersindelade grupper, här finns fyra avdelningar, med två åldersspann i varje grupp. Detta möjliggör att barnen erbjuds material och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå. Under sin tid på Linnéa kommer barnen att byta avdelning med växande ålder.