Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson för barn, ungdomar och föräldrar

Ibland behöver vi hjälp från andra. Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg söker efter familjer och personer som vill hjälpa barn i
behov av stöd. Vi vill komma i kontakt med kommuninvånare med olika intressen och skilda erfarenheter av livet.

Familjehem

Det finns barn och unga som bor i Vimmerby kommun som kan behöva bo i en annan familj under en kortare eller längre period. Barn- och familjeenheten söker efter familjer som är beredda att ta emot barn i sitt hem. Kan detta vara något för din familj?

Mer om vad det kan innebära att bli familjehem.

Kontaktfamilj

Barn- och familjeenheten söker efter stabila familjer som är beredda att ta uppdrag som kontaktfamilj. Tanken är att barnet ska kunna vara hos kontaktfamiljen en del helger och lov. Vi kräver inte att ni har särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att ni har engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i en utsatt situation.

Mer om att vara kontaktfamilj.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska att prata och umgås med. En person som kan bidra till att stötta och stärka. Framför allt ska kontaktpersonen ha tid och förmåga att lyssna.

Mer om att vara kontaktperson.

Avtal och ersättning

Om du får ett uppdrag som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson skriver vi ett avtal med dig om uppdrag, tidsåtgång och ersättning.

Läs mer

Socialstyrelsen har en webbplats mininsats.se för att locka fler att hjälpa barn och unga. På webbplatsen finns det information om uppdragen familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse för uppdrag som familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj till Vimmerby kommuns familjehemssekreterare.