Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Temperatur och drag

Inomhustemperatur och drag påverkar din hälsa. Vad som är optimal temperatur upplevs olika från person till person. Men både höga och låga temperaturer kan ge effekter på hälsan.

Om du har problem med inomhustemperaturen

Bor du i ett hyreshus eller en bostadsrätt ska du direkt kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Får du ingen hjälp av dem kan du vända dig till hyresgästföreningen, om du är medlem, eller miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi kan göra en bedömning av ditt problem och vid behov uppmana din fastighetsägare att utreda problemet och göra nödvändiga åtgärder.

Vilken temperatur bör det vara inomhus?

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus anges värden som kan användas för att bedöma om det finns olägenhet för människors hälsa. Du kan se värdena i tabellen nedan.

Råden gäller för vissa utrymmen i en bostad såsom kök, sovrum, vardagsrum och badrum. De gäller även för lokaler med allmänna ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. Det kan till exempel vara skolor.

Om du misstänker att temperaturen är för hög eller låg kan en mätning av lufttemperaturen göras. För att bedöma om det finns olägenhet för människors hälsa ska den operativa temperaturen mätas med en särskild termometer.

Med operativ temperatur menas den inverkan som luftens temperatur och de omgivande ytornas (golv, väggar, fönster) temperaturer har.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Värden som man använder vid bedömning av olägenhet för människors hälsa

Parameter

Riktvärden

Rekommenderade värden

Operativ temperatur

Under 18º C (a)

20/23º C (b)

Operativ temperatur, varaktigt

Över 24º C (c)


Operativ temperatur, kortvarigt

Över 26º C (d)


Luftens hastighet


Ej över 0,15 m/s (e)

Yttemperatur, golv

Under 16º C (f)

20-26º C

a) För känsliga personer 20º C

b) För känsliga grupper, 22-24º C

c) Under sommaren, högst 26º C

d) Under sommaren, högst 28º C

e) Vid inomhustemperatur över 24º C kan högre hastighet accepteras

f) För känsliga grupper, 18º C

Låga och höga temperaturer ger hälsoeffekter

Vid höga temperaturer ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och problem med andningsvägarna. Det kan också ge symtom som att vara "tung i huvudet", illamående eller att ha huvudvärk.

Vid låga temperaturer finns det också risk för hjärt- och kärlsjukdomar och lungrelaterade sjukdomar. Reumatism och vissa muskelsjukdomar kan också ge ökade besvär vid kyla. Drag ökar risken för snabb avkylning av kroppen.

Både höga och låga temperaturer kan påverka den mentala förmågan, arbetskapaciteten, styrka och rörlighet.

Känsliga grupper

En del grupper av människor ses som extra känsliga. För dessa behöver man ta särskild hänsyn till när det gäller temperaturer inomhus. Det kan till exempel vara människor med sjukdomar och funktionshinder som påverkar rörlighet, ämnesomsättning eller förmågan till temperaturreglering. Människor kan även med ökad ålder bli känsligare samt få svårare att vara aktiva och hålla kroppstemperaturen.