Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tillfälliga evenemang

Ska du anordna ett tillfälligt evenemang som till exempel en fest, konsert, cirkus, tävling eller marknad på offentlig plats?
Den här sidan ger dig information om vad du kan behöva tänka på.

Till att börja med kontaktar du administratör/ekonom på gatukontoret för att se om den offentliga platsen är ledig den dagen du har tänkt att ordna ditt evenemang. Om platsen är ledig preliminärbokar vi den. Det går bra att både mejla och ringa till oss.
Om det är ett kommersiellt arrangemang tar kommunen ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige, läs mer i dokumentet "Gatukontorets Taxor och Avgifter 2024" nedan.

Om platsen är ledig ska du i nästa steg ta kontakt med Polismyndigheten om du inte redan har gjort det. Du behöver tillstånd från Polisen om du arrangerar en aktivitet på en offentlig plats. Hur du går tillväga hittar du nedan via länken "Ansökan om tillstånd - Polismyndigheten".

När polisen har fått in din ansökan skickar de den vidare till berörda instanser för yttrande.
Vi på kommunen får en remiss från polisen om hyra av marken och vi skickar tillbaka ett yttrande till Polismyndigheten, som ger dig tillstånd eller avslår din ansökan. Du som arrangör betalar själv för polistillståndet.

Tänk på att du även behöver ett tillstånd om du ska servera alkoholhaltiga drycker.
Via länken nedan kan du läsa mer om serveringstillstånd.

När polisen har godkänt din ansökan skickar de en bekräftelse även till oss på kommunen och då blir din bokning fastställd. Om tillstånd inte utfärdas avbokar kommunen din bokning.

Kontakta också miljö- och byggnadsförvaltningen för information om bygglov (till exempel camping och skyltar), avfallshantering, livsmedelshantering, ljudnivåer, tillgång till toaletter, med mera.

Information om vad som gäller för tillfälliga evenemang finns också i dokumentet Riktlinjer och information om upplåtetelse av offentlig plats samt Gatukontorets
Taxor och avgifter 2024, se nedan.

Trafik

Om du i samband med ett evenemang önskar ha parkeringsförbud på en sträcka eller stänga av en gata för genomfart behöver du skicka in en ansökan. Se blanketten nedan: "Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter på kommunala gator inom Vimmerby kommun".