Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barn- och utbildningsförvaltningen

Här kan du läsa och jämföra våra verksamheters kvalitet och resultat.

De pedagogiska verksamheternas kvalitet i Vimmerby kommun jämförs med andra kommuners kvalitet, genom Sveriges Kommuners och Regioners rapporter Öppna Jämförelser, nationella databaser av olika slag och statistik från Skolinspektionen och Skolverket.

Öppna jämförelser

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) jämför information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som bland annat kommuner ansvarar för.

Skolverkets statistikdatabas

I Skolverkets statistikdatabas finns statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Där finns uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. I databasen kan du söka i SiRiS, SALSA, Jämförelsetalsdatabasen och ta del av Skolinspektionens rapporter och enkäter. Här finns också kommunbladen som ger en sammanfattning av respektive kommuns pedagogiska verksamheter.

Kolada

En databas för kommuner och regioner som ger möjlighet till analyser och jämförelser av Vimmerby kommun i förhållande till andra kommuner.

Utbildningsguiden

I Skolverkets databas kan du jämföra skolor och utbildningar samt hitta information om skolsystemet i Sverige.

Du är viktig för kvalitetsarbetet

För att få en rättvis bild av hur vaje enhet fungerar är både medarbetare, barn/elever och vårdnadshavare viktiga för kvalitetsarbetet. Genom enkäter lyssnar vi in allas åsikter och ju fler som deltar desto bättre blir utgångsläget för att utveckla verksamheterna.

Incito

Incito är ett undersökningsverktyg som används i barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete. Syftet med undersökningarna i Incito är att få underlag till ständig verksamhetsförbättring. Programmet är webbaserat och är till för elever, föräldrar och medarbetare.

Varje år genomför vi en värdegrundsenkät med alla vårdnadshavare. Du får då en länk skickad till dig via e-post och behöver inte logga in. Kontrollera gärna att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i våra system.