Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Kv Vetet

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Kv Vetet, den 26 november 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 28 december 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer nordost om Vimmerby centrum i anslutning till bostadskvarteren Vetet och Havren.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en våning.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.